داستان

داستان یک مجسمه

تاوزر

این مجسمه به یاد تاوزر (Towser)، بزرگترین گربه قهرمان موش گیری دنیا ساخته شده است. تاوزر، یک دختر مو بلند پوست لاکی بود که از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۸۷ یعنی تمام ۱۴ سال عمر خود را در کارخانه شراب سازی گلن تورت در نزدیکی پرت شایر اسکاتلند به عنوان مسئول دفع آفت موش ها زندگی می‌کرد.

او در گرفتن موش ها مهارت خارق العاده ای داشت به طوریکه هر روز صبح موش هایی را که گرفته بود، روی پله فولادی جلوی درب کارخانه قرار می داد تا کارگران کارخانه آنها را ببینند.

مهارت این دختر بحدی بود که از دفتر رکوردهای گینس، درخواست شد برای مشاهده توانایی تاوزر و ثبت رکورد موش گیری این گربه در گلن تورت حاضر شوند. تنها طی چند روز، تاوزر توانست ۲۸۲۹۹، موش را شکار کند و نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند.

پس از آن، تصویر این گربه محبوب و نقش پنجه آن بر روی شیشه‌های شراب معروف کارخانه نقش بست و مردم گلن تورت، برای بزرگداشت و یادبود این گربه قهرمان، مجسمه آن را در میدان شهر خود نصب کردند.

دیدگاهتان را بنویسید